• Zadzwoń do nas: 24 362 08 28
  • adept@ppnet.pl

Hodowla danieli w Kubicach

  • new-1
  • daniele

Adept z wizytą na Fermie Danieli w Kubicach

Rok szkolny zaczął się tak niedawno, a my już jesteśmy po niezwykle ciekawej wycieczce do Fermy hodowli danieli w Kubicach.

Właściciel z ogromną pasją opowiadał o historii powstania fermy, która została założona w 2002 roku. Obecnie fermę tworzą trzy kwatery – ogrodzone pastwiska o łącznej powierzchni 18 ha, kwatera zbiorcza oraz zagroda manipulacyjna wyposażona w poskrom, system korytarzy, 5 dużych boksów oraz rampę załadowcza. Budynek, w którym zainstalowany jest poskrom spełnia także funkcje magazynu paszy – siana, sianokiszonki, zboża. Ponadto jest w nim wydzielone pomieszczenie do zimowania młodych danieli, oraz paśniki do zimowego dokarmiania stada.

Dziś stado podstawowe liczy 150 łań. Oprócz matek ferma posiada 5 byków łopataczy oraz 45 szpicaków. Właściciele fermy zrzeszeni są w Polskim Związku Hodowców Jeleniowatych. W czasie wycieczki zdobyliśmy także dużo informacji na temat gatunku, jego wyglądu, poroża, rozrodu oraz występowania.