• Zadzwoń do nas: 24 362 08 28
 • adept@ppnet.pl

KURSY

KURSY

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 

R.3  Prowadzenie produkcji rolniczej – 3 semestry,

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – 2 semestry,

R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – 2 semestry,

R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – 3 semestry,

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – 2 semestry,

 

Po zdaniu egzaminów organizowanych przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną

można uzyskać następujące uprawnienia:

– technik rolnik – kwalifikacje R.3 i R.16

– technik agrobiznesu – kwalifikacje R.3 i R.6

– pszczelarz – kwalifikacja R.4

– opiekun medyczny – kwalifikacja Z.4

 

Wpisowe na wszystkie kursy: 0 zł

Czesne na KKZ – 200 zł/ mc

Minimalna grupa na kursie to 15 osób.

 

KURSY KRAWIECKIE:

 

Kurs weekendowy: sobota – niedziela w godz. 8-16

Program kursu:

 1. szycie spódnicy podstawowej
 2. szycie spódnicy z koła
 3. szycie bluzki

Cena: 300zł, minimalna grupa to 5 osób

 

Kurs podstawowych technik szycia –  96 godzin: 2 x w tyg. w godzinach 16-20

Program kursu:

 1. szycie spódnicy i bluzki w różnych wariantach
 2. projektowanie
 3. dobór tkanin
 4. wykonanie konstrukcji
 5. odszycie gotowego produktu

Cena: 1500zł, minimalna grupa to 5 osób.

Za udział w kursie z własną maszyną do szycia – zniżka 150zł

 

Kurs podstawowych technik szycia – 160 godzin: 2 x w tyg. w godzinach 16-20

Program kursu:

 1. szycie spódnicy i bluzki w różnych wariantach
 2. szycie spodni
 3. szycie żakietu
 4. szycie płaszcza
 5. projektowanie
 6. dobór tkanin
 7. wykonanie konstrukcji
 8. odszycie gotowego produktu
 9. techniki wykańczania
 10. estetyczne prasowanie

Cena: 2350zł, możliwa płatność w ratach: I rata – 1500zł, II rata – 850zł,

minimalna grupa to 5 osób.

Za udział w kursie z własną maszyną do szycia – zniżka 150zł

 

KURSY INNE:

System bezpieczeństwa żywności HACCP – 5 godzin,

Szkolenie HACCP przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących bądź chcących pracować w firmach, lokalach gastronomicznych czy zakładach kontroli jakości branży spożywczej zajmujących się dystrybucją, magazynowaniem i produkcją żywności.

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do Systemu HACCP- Podstawy wspólnotowego system bezpieczeństwa żywności.
 2. HACCP- zasady funkcjonowania systemu.
 3. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GHP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej – GMP.
 4. Procedura wdrażania systemu HACCP.
 5. Podstawy audytowania systemu HACCP

Cena: 300zł – minimalna grupa to 5 osób,

indywidualnie 900 zł, w grupie powyżej 10 osób – 250zł

 

Kadry, płace, ZUS  – 90 godzin

Program kursu:

KADRY:
– Regulamin pracy, ewidencja czasu pracy,
– Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana umów o pracę,
– Urlopy pracownicze (wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy),
– Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy,
– Prowadzenie akt osobowych pracowników i ich archiwizacja,
– Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

PŁACE:
– Różne systemy wynagrodzeń,
– Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
– Opodatkowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
– Deklaracje podatkowe.

ZUS:
1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego:
– zasady ustalania prawa i zasady wypłaty zasiłków,
– podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
– zasada ustalania płatnika świadczeń,
– dowody stanowiące podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy,

– zasady ustalania dochodu od którego uzależnione jest prawo do zasiłku rodzinnego,
– zasady wypłaty zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego oraz niezbędne dowody służące do wypłaty,
– ustalanie uprawnień do zasiłku wychowawczego i zasady wypłaty
2. Rozliczenia zobowiązań z tytułu składek.
– Obowiązek ubezpieczeń społecznych wybranych grup ubezpieczonych,
– wymiar składek,
– obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego,
– dokumenty ubezpieczeniowe oraz sposób ich wypełniania /druki zgłoszeniowe, druki rozliczeniowe, dowody wpłat – ćwiczenia na drukach/.
3. Praktyczne wdrożenie programu PŁATNIK

Cena: 800zł, minimalna grupa to 10 osób