• Zadzwoń do nas: 24 362 08 28
  • adept@ppnet.pl

Opiekun Medyczny

Opiekun Medyczny

W związku ze starzeniem się społeczeństwa stale rośnie zapotrzebowanie na opiekunów medycznych zajmujących się opieką nad osobami starszymi, przewlekle chorymi czy niesamodzielnymi z racji wieku.
Opieki takiej wymagają niejednokrotnie również osoby młode np. po wypadkach komunikacyjnych, udarach czy innych chorobach przewlekłych.

Czas nauczania – 1 rok tryb zaoczny: sobota- niedziela

W programie nauczania:

1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

2. Zdrowie publiczne

3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4. Zarys psychologii i socjologii

5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

6. Język migowy

7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

8. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Dla osób zainteresowanych wyjazdem za granicę jesteśmy w stanie zapewnić dodatkowe lekcje z wybranego języka. Może to być zarówno angielski jak i niemiecki czy rosyjski na poziomie pozwalającym na początkowe komunikowanie się z podopiecznym i odnalezienie się w nowych warunkach pracy i życia.

Opiekunowie medyczni mogą pracować w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także hospicjach i zakładach opieki terminalnej. Ponadto mogą być zatrudniane przez osoby fizyczne do opieki nad chorym w domu.

Polscy opiekunowie są szczególnie doceniani w Niemczech. Mogą tam legalnie pracować i są bardzo chętnie zatrudniani z bardzo dobrymi zarobkami. Zarobki za granicą to ok. 1.300 € – 1.500 € netto

Absolwenci tego kierunku otrzymają świadectwo szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami w języku polskim i angielskim honorowanymi na terenie Unii Europejskiej.
Zawód ten mogą wykonywać osoby w każdym wieku, dlatego też jest to szkoła dla każdej osoby, która chciałaby w profesjonalny sposób opiekować się osobą chorą, niezależnie od wieku i zawodu, który posiada.

Opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

– rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

– pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb biologicznych.

– pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej

– wykonywania zabiegów higienicznych

– użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych

– aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej

– zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

– współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

– asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich

– popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Zajęcia praktyczne odbywają się we własnej siedzibie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.