• Zadzwoń do nas: 24 362 08 28
  • adept@ppnet.pl

Technik weterynarii

Technik weterynarii

86536366

Zawód technik weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

Technik weterynarii pomagania lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroluje stan zdrowotny i higieniczny zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.


Czas nauki – 2 lata tryb zaoczny: sobota-niedziela

W programie nauczania:

1. Anatomia i fizjologia zwierząt

2. Chów i hodowla zwierząt

3. Inseminacja zwierząt

4. Choroby zwierząt

5. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

6. Diagnostyka weterynaryjna

7. Administracja weterynaryjna

8. Zajęcia praktyczne

Uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierownictwem lekarzy weterynarii, a praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, spektrofotometry), przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju patogenów. Przygotowywani są do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, honorowanego we wszystkich krajach UE. W ramach zajęć uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych, gospodarstwach specjalistycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii może podjąć pracę w:

– zakładach leczniczych dla zwierząt,

– inspektoratach weterynaryjnych,

– stacjach hodowli i unasieniania zwierząt,

– fermach dla zwierząt,

– zakładach produkcji zwierzęcej,

– zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

– jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta,

– zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

– ogrodach zoologicznych

na stanowisku:

technika weterynarii, asystenta weterynaryjnego, weterynaryjnego kontrolera sanitarnego, laboranta weterynaryjnego, kontrolera higieny mięsa.

Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach związanych z agrobiznesem.

Czesne miesięczne – 200zł od września do czerwca włącznie

Dla osób, które przyprowadzą kolejnego słuchacza – zniżka !!!!!!

Szczegóły w sekretariacie……………